Výlety do kolí

Okres Cheb je nejzápadnějším v České republice. V délce 130 km sousedí státní hranicí se SRN. Byl vždy charakterizován jako okres s rozvinutým cestovním ruchem, při dominantním postavení lázeňství se světoznámými Mariánskými Lázněmi a Františkovými Lázněmi.

Františkovy Lázně

Okres je významný svým přírodním bohatstvím, historickými a kulturními památkami. Pro okres Cheb je typická jeho geografická rozmanitost od nejníže položené Chebské pánve přes přírodní park Český les, Smrčiny až po chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les.

Město Cheb

Na území okresu je evidováno 210 minerálních pramenů, z nichž 53 se využívá pro léčebné účely. Největší výskyt kyselek je ve střední části okresu v okolí Františkových Lázní a přírodní rezervace SOOS, která je ojedinělým přírodním úkazem v Evropě. Turisticky nejpřitažlivějšími zajímavostmi jsou Chebský hrad, hrad Seeberg, Státní zámek Kynžvart, lázeňská města Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a řada církevních památek.

Přírodní rezervace SOOS

Pozornost si jistě zasluhují památky lidové architektury. Nejcennější z nich jsou v obcích Doubrava u Lipové a Novém Drahově, které byly v roce 1995 vyhlášeny vesnickými památkovými rezervacemi lidové architektury. Městské památkové rezervace jsou v Chebu – střed města se souborem gotických, barokních a renesančních domů a Františkových Lázních, jejichž střed tvoří jedinečný architektonický celek. Lázeňský střed města Mariánské Lázně byl prohlášen městskou památkovou zónou.

Krásy Karlovarského Kraje

Nejnavštěvovanějšími přírodními zajímavostmi je již zmíněná Národní přírodní rezervace SOOS, chráněná krajinná oblast Slavkovský les a její součást Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. Ne příliš často zmiňovanou je Komorní hůrka, nejmladší sopka ve střední Evropě. Najdete ji asi 2 km od Františkových Lázní. Podnět k prozkoumání této sopky dal již J. W. Goethe, na jehož paměť je u vstupu do průzkumné štoly vsazen reliéf.

Sportovní aktivity v okolí kempu Baldi – Karlovarský Kraj
Cyklostezky Karlovarského kraje

Region s rostoucím počtem cyklostezek a množstvím přírodních zajímavostí.
Zatímco se na Ašsku první cyklostezka teprve připravuje, na Chebsku se do budování cyklostezek pustili už dříve.Chebská radnice k cyklistické dopravě přistupuje trochu odlišným způsobem než Ašsko. Své investice zaměřují kromě cyklotras i na budování stezek pro cyklisty, a to nejen v Chebu, ale i mimo město. Již byly otevřeny přeshraniční cyklostezky u Starého Hroznatova, Slapan a Pomezí.
Chystá se dobudování cyklostezky po bývalé slapanské trati, kudy pak povede páteřní cyklotrasa č.6 podélOhře. Část trati už od roku 2006 jako cyklostezka úspěšně slouží turistické veřejnosti. Na Chebsku je ale také i několik velmi zajímavých cyklotras a v letošním roce přibydou další.
Takže vzhůru na kola, krásné počasí a hodně zážitků na chebských cyklotrasách.

6 Národní​ Cyklostezka Ohře (113km) úsek Slapany – Cheb – Tršnice – Mostov 24​
36 Národní Magistrála Krušné hory (275 km) – úsek Salajna – Cheb – Luby 58
361 Regionální​ Klášter Teplá – M.Lázně – Stará Voda – Mýtina – Maria Loreta – Slapany 52​
604 Regionální​ Kynšperk, Dobroše – Tuřany – Salajna 11​
2056 Místní​ Starý Hrozňatov, CLO – Podhrad 6
2070 Místní​ Cheb – Podhrad – Dřenice – Ypsilonka – Nebanice 17
2129 Místní​ Lipová – Doubrava u Jesenice – Mýtina, CLO 6
2130 Místní​ Velký Luh – Křižovatka – Milhostov 9
2132 Místní​ Wernitzgrün – Luby – Nový Kostel – Milhostov – Nebanice 25​
2133 Místní​ Skalná – Soos – Nový Drahov – Doubí u Tršnice 9​
2134 Místní​ Frant. Lázně – Žírovice – Starý Rybník – Skalná 7​
2164 Místní​ Cheb, Skalka – Horní Pelhřimov – Pomezí nad Ohří 9​
2177 Místní​ Cheb, CHETES – Dolní Pelhřimov – Pod vodojemem 3​
2180 Místní​ Luby – Opatov – Libocký Důl 6​
2243 Místní​ Cheb, Myslivna – Pomezí – Pomezí, CLO 7​
2266 Místní​ Mostov – Potočiště – Doubí 9​

zdroj: http://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/cheb/Stranky/Chebsko.aspx

 

Vodácká Ohře

Aquaforum Františkovy Lázně